Szwajcaria

Szwajcaria – obowiązek wizowy

W Szwajcarii nie ma obowiązku wizowego przy pobytach turystycznych nie przekraczających 90 dni. Wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu, liczony od daty wjazdu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego.

Nie istnieje też formalny obowiązek posiadania określonej kwoty pieniężnej na dzień pobytu. Pobyt bez odpowiednich środków jest jednak niemożliwy ze względu na wysokie ceny towarów i usług.

Obowišzek meldunkowy przejmuje hotel lub wła�ciciel prywatnej stancji. Cudzoziemcy meldowani są przy wjeździe i wyjeździe w kantonalnej policji dla obcokrajowców.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy