Tag Archives: zarz

Sprzedaż oferty Lato 2013 ze wzrostem 21 procent

Sprzedaż oferty Lato 2013 ze wzrostem 21 procent

W raporcie bieżącym numer 4/2013 z dnia 05 lutego 2013 Zarząd Rainbow Tours S.A.  informuje o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych z katalogów Lato 2013 na dzień 31 stycznia 2013. Touroperator odnotował wzrost ilości rezerwacji o 21 procent w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku.…

Wakacje w pojedynkę, czyli sposób na urlopową rutynę

Powodów do samodzielnej wyprawy wakacyjnej może być wiele ? brak odpowiedniego towarzystwa, potrzeba wyciszenia się, chęć bycia niezależnym od grupy, a czasem po prostu konieczność wykorzystania reszty urlopu. Jednak single nie mają ułatwionego zadania, ponieważ wyjazd na własną rękę wiąże się z czasochłonnym planowaniem i dużym ryzykiem, a wakacje z biurem podróży - przeważnie z wysokimi dopłatami.…

Nowa gwarancja Rainbow Tours

Zarząd spółki Rainbow Tours S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2012 otrzymał oryginał  umowy, zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 roku   pomiędzy Rainbow Tours S.A., a spółką Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A., dotyczącą udzielenia  gwarancji  ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego.…

Informacja Zarz?du Sky Club sp. z o.o. przekazana na konferencji prasowej w dniu 17 lipca 2012 r.

17 lipca 2012 roku w Warszawie odby?a si? konferencja prasowa, podczas której Zarz?d Sky Club Sp. z o.o. podsumowa? dotychczasowe dzia?ania zwi?zane z konieczno?ci? z?o?enia przez spó?k? wniosku o upad?o??, jak równie? poinformowa? o sytuacji bie??cej. Dzi? (wtorek, 17 lipca) do kraju powróc?…

Sprzedaż oferty LATO 2012 w pierwszym półroczu

Szóstego lipca w raporcie bieżącym nr 18/2012 Rainbow Tours poinformował o wielkości przedsprzedaży  oferty z katalogów Lato 2012. W pierwszym półroczu odnotowano wzrost na poziomie siedmiu procent, natomiast łączna wartość rezerwacji w tym okresie osiągnęła wzrost 15 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku.…
Top