Tag Archives: jest

Opłaty celne – Szwajcaria

Opłaty celne – Szwajcaria

Bez opłat celnych, poza rzeczami osobistego użytku, sprzętem sportowym i campingowym posiadającym oznaki jego używania, można wwieźć: 2 litry napojów alkoholowych do 15% i 1 litr powyżej 15% 200 szt. papierosów lub 50 szt. cygar lub 250 g tytoniu upominki o warto�ci do 100 CHF (podróżni poniżej 17 lat – 50 CHF) Wartość żywności wwiezionej, na własny użytek, nie może przekraczać kwoty 100 CHF – w przypadku gdy jej wartość przekracza 100 CHF na osobę, ale nie przekracza ilości: do 0.5 kg mięsa świeżego lub mrożonego, 1 kg wędlin, do 2.5 kg mięsa i przetworów z drobiu, dziczyzny i ryb oraz 0.5 kg masła to jest obłożona cłem o wysokości 0.50 CHF/kg.…

Kraje bałkańskie

Na obszarze Półwyspu Bałkańskiego położonych jest obecnie osiem państw: Grecja, Bułgaria, Jugosławia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Albania i Słowenia. photo credit: marielito- so damn busy:(Foto: Autor: marielito- so damn busy:( Po rozpadzie Federacji Jugosławii w 1995 r. powstały tutaj cztery suwerenne państwa: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia.…

Podróże tematyczne

Świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu są podróże tematyczne. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że przerwane – w każdej chwili można wznowić. O co chodzi w podróżach tematycznych? Przede wszystkim o to, co cię interesuję. Jeśli uwielbiasz zamki, możesz przebyć trasę, która będzie biegła przez ciekawe, stare zamkowe ruiny.…

Kierowca w Szwajcarii

Dla kierowców zalecane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy, ale nie jest ono obowiązkowe. Obowiązkowe jest natomiast posiadanie „zielonej karty”. Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, ze względu jednak na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalach zalecane jest posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.…
Top