Gdańsk, miasto kontrastów

Gdańsk, miasto kontrastów.

autorem artykułu jest Sabina Waszut


Najstarsza, udokumentowana wzmianka o Gdańsku wyszła z pod pióra benedyktyna Jana Kanapariusza, który w swoim dziele „Żywot Świętego Wojciecha” opisuje datowaną na 977 rok wizytę biskupa w grodzie zwanym wówczas Gydannyzc. Oficjalnie prawa miejskie z ręki księcia pomorskiego Świętypałka II Gdańsk otrzymuj w 1236 roku. W kolejnych stuleciach pod panowaniem krzyżackim miasto rozrasta się i bogaci głównie na handlu drewnem i zbożem. Około 1400 roku staje się jednym z głównych portów Pomorza Bałtyckiego. Jednak prawdziwe lata świetności miasta przypadają na XVII wiek. Liczący wówczas ponad 77000 mieszkańców Gdańsk staje się jednym z najbogatszych miast na świecie. Ściągali tu kupcy, rzemieślnicy i artyści z całej Europy. Wznoszono najwspanialsze kościoły, spichlerza i kamieniczki. Złote czasy minęły wraz z osłabieniem się pozycji Polski.700433_gdask_old_town Na skutek wojny o sukcesję, w 1734 roku, miasto zostaje oblężone przez Rosjan. Kilkadziesiąt lat później, 23 stycznia 1979 roku w wyniku drugiego rozbioru Polski Gdańsk trafia pod panowanie Pruskie. Przez następne stulecia sytuacja miasta ulega częstym zmianą. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylżu, Gdańsk staje się wolnym miastem. Jednak już w 1814 roku ponownie trafia pod Pruskie rządy, aby w 1920 po raz kolejny otrzymać status Wolnego Miasta. Zawierucha historyczna sprawiła, że miasto podupadło i zubożało. Dwukrotne bombardowania podczas II wojny światowej obróciły w ruinę jego większą cześć. Po wojnie rozpoczęła się powolna odbudowa Gdańska. Pragnąc przywrócić kulturalne znaczenie miasta utworzono tu Uniwersytet Dzięki licznym inwestycjom Gdańsk znów stał się głównym portem Pomorza.

Dzisiejszy Gdańsk, pomimo finansowych problemów stoczni i ciążącym nad nią widmem upadku, nadal uważany jest za jeden z szybciej rozwijających się ośrodków gospodarczych kraju. Miasto jest również centrum kulturalnym polski północnej. Liczne festiwale, jarmarki a także zabytki pochodzące z okresów świetności przyciągają tu corocznie ponad milion turystów z Europy i świat. Liczne instytuty naukowe, kilkanaście wyższych uczelni, w których studiuje łącznie ponad 60.000 studentów sprawia, że miasto jest również prężnym ośrodkiem akademickim. Współczesny Gdańsk, tak jak w przeszłości odegrał istotną role w politycznych przemianach polski. Tu, bowiem zaczął się ruch Solidarnościowy, skutkujący obaleniem ustroju komunistycznego.

Gdańsk to stolica regionu pomorskiego, który zamieszkały jest przez ponad 2, 2 miliony mieszkańców, z tego w samym mieście mieszka ich ponad milion. Port leżący na przecięciu kilku morskich szlaków, jest również istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym.

Miasto posiada wiele zabytków, które czekają na spragnionych kulturalnych doznań turystów,. Spacer ulicą Długą, niegdyś zamieszkałą przez najzamożniejszych mieszkańców, Dwór Artusa, który na miejsce spotkań obierali bogaci kupcy, rzemieślnicy a bywali w nim nawet wojewodowie i następcy tronu czy wzniesiona w 1622 roku Fontanna Neptuna, obecny symbol miasta, to zaledwie kilka z długiej listy, godnych zobaczenia miejsc. Wspaniałych zabytków jest tu tak wiele, że nawet kilkudniowe zwiedzenie tego pięknego portowego miasta nie pozwoli odkryć wszystkich jego tajemnic.


najważniejsze są piękne wspomnienia


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Authors

Related posts

Top